Home
 Video

Mikkofondet

Motta hjertestarter og kurs til ditt lag!
Jeg er opptatt av å bry meg om andre, og har derfor i samarbeid med Blostrupmoen Medical Equipment startet et nytt fond – som nettopp handler om å bry seg.

“Vi hjertestarter Norge” er en løsning som inneholder hjertestarter, kurs, serviceavtale, beredskap
på håndtering av hendelser med mer. Etter endt kursing har dine deltakere blitt trygge på førstehjelp og bruk av hjertestarter, og de har blitt motivert til å ta tak ved uforutsette hendelser.

Det har blitt delt ut ca 100 løsninger pr 2013 og det har bidratt til lag og forreninger over hele landet.


Beklageligvis har vi ikke enda fått til noe videre opplegg rundt Mikkofondet.
Vi mangler finansiering for å dele ut nødvendig utstyr og kunnskap.

Jeg har fortsatt en drøm om å kunne drive fondet videre, men pr dags dato er dette ikke mulig.

Vi håper å få Mikkofondet til å utvikle seg og vil komme tilbake når det skjer noe.

Interesserte bidragsytere kan kontakte oss via mail: mk@blostrupmoen.no


Mikko Kokslien - www.mikkokokslien.com | nettløsning og design: André Kroglund - Kroglund Media © 2011-2017


Mikko Kokslien homepage Swix homepage Fischer homepage Rudy project webpage nbsp;